موفقیت در آزمون‌های برنامه‌ای

متعادل‌ترین نوع برنامه‌ریزی، برنامه‌ریزی میان‌مدت است که نسبت به برنامه‌ریزی کوتاه‌مدت و بلندمدت مهم‌تر است.تک‌برنامه‌ای بودن: برای این‌که ذهن خود را منسجم کرده و دچار سردرگمی، نگرانی و آشفتگی نشوید از یک برنامه پیروی کنید. شرکت در آزمون‌های مختلف و داشتن کتاب‌های مختلف از هر مؤسسه‌ای تنها باعث آشفتگی ذهن شما می‌شود.

متعادل‌ترین نوع برنامه‌ریزی، برنامه‌ریزی میان‌مدت است که نسبت به برنامه‌ریزی کوتاه‌مدت و بلندمدت مهم‌تر است. رصد کردن نتیجه‌ی کار در این بازه‌ی زمانی اثربخش‌تر خواهد بود.

مهم‌ترین اصل در اثربخشی آزمون‌های برنامه‌ای، پیوستگی و استمرار است (غیبت کردن ممنوع).

آزمون بدون ارزیابی و تحلیل شبیه به راه رفتن در تاریکی است. برای این‌که مسیر را برای آزمون بعدی‌تان روشن و مشخص کنید حتماً آزمون را تحلیل کنید.