من یک دبستانی‌ام

دوست خوب من! برنامه‌ی تو برای آغاز سال تحصیلی چیست؟

من یک دبستانی‌ام

من یک دانش‌آموز دبستانی‌ام. تصمیم گرفته‌ام که از همان ابتدای سال تحصیلی یادگیری را شروع کرده و منظم‌تر عمل کنم. هم‌چنین تکمیل دفتر برنامه‌ریزی را قسمتی از درس خواندنم بدانم و ساعات مطالعه‌ام را با دقت بیش‌تری در آن یادداشت کرده و جمع بزنم. درس هر روز را همان روز بخوانم و هر روز بیش‌تر از قبل مطالعه داشته باشم. به برنامه‌هایم نظم بیش‌تری بدهم و سعی کنم طبق برنامه‌ی راهبردی تمام درس‌هایم را برای آزمون‌های برنامه‌ای مطالعه کنم و آماده باشم. آخر هفته نیز با ورق زدن دفتر برنامه‌ریزی تصمیمات کوتاه‌مدت بهتر و قابل اجراتری بگیرم و مطمئن‌تر از همیشه عمل کنم و بدانم که کارهای مثبت زیادی انجام داده‌ام و از درس خواندنم لذت ببرم.

دوست خوب من! برنامه‌ی تو برای آغاز سال تحصیلی چیست؟