هم‌شاگردی سلام

فصل رقابت رسید؛ دوستی در کنار رقابت. باید تصمیم بگیری که چه‌قد شادی آخر سال برایت جدی است.سلام دوست خوبم!

فصل مهر و فصل شور و شوق بچه‌ها فرا رسید؛ فصل سبز شدنت همراه خزان شدن طبیعت؛ فصل بازی‌های گروهی. دست در دست هم و خواندن شعرهای کودکانه؛ فصل لباس نو؛ لقمه‌های نان و پنیر که دوست‌ خود را در آن شریک می‌کنی؛ فصل نوشتن املای معلم و تشدید گذاشتن کلمات.؛ گرفتن کارت صدآفرین؛ نگاه زیرچشمی به دفتر مدرسه و دیدن معلم‌های جدید.

فصل رقابت رسید؛ دوستی در کنار رقابت. باید تصمیم بگیری که چه‌قد شادی آخر سال برایت جدی است.

یادت هست 3 ماه منتظر این ماه بودی؟

پس خزان را با سخت‌کوشی به بهار علم تبدیل کن.