صفحه‌ی 182 دفتر برنامه‌ریزی را دریابید

صفحه‌ی 182 دفتر برنامه‌ریزی را دریابید و دفتر برنامه‌ریزی را صحیح‌تر پر کنید تا بتوانید برنامه‌ریزی بهتری داشته و پیروز میدان باشید.صفحه‌ی پنهان دفتر برنامه‌ریزی را دریابید؛ صفحه‌ای که در انتهای دفتر برنامه‌ریزی است و این پیام را می‌دهد که کار برنامه‌ریزی بدون او ناقص و ناتمام است. در نگاه اول شاید ساده و بی‌اهمیت به نظر برسد و شاید تا کنون به این مهم بی‌توجه بوده‌اید. در این صفحه برای هر هفته ستونی در نظر گرفته شده است. در هر خانه‌ی این ستون جمع ساعت مطالعه‌ی هفتگی خود برای هر درس را می‌نویسید؛ اما پر کردن این صفحه چه کمکی به شما می‌کند؟ این صفحه در کوتاه‌ترین زمان، عملکرد چند هفته یا چند ماه شما را به تصویر می‌کشد و می‌توانید پیروزی‌ها و چالش‌های‌تان را در هر درس توسط این صفحه ریشه‌یابی کنید و روش صحیح برای دست‌یابی به پیروزی و کاهش چالش‌های‌تان را بیابید.

صفحه‌ی 182 دفتر برنامه‌ریزی را دریابید و دفتر برنامه‌ریزی را صحیح‌تر پر کنید تا بتوانید برنامه‌ریزی بهتری داشته و پیروز میدان باشید.