دفتر برنامه‌ریزی و رقیبی به نام خودتان

رقیب اصلی شما خودتان هستید. هر هفته تلاش می‌کنید تا از هفته‌ی قبل بیش‌تر و بهتر بخوانید.

دفتر برنامه‌ریزی باید هر روز نوشته شود تا به برنامه‌ی متعادل شخصی تبدیل شود. کامل کردن دفتر برنامه‌ریزی دو فایده‌ی اصلی و مهم دارد. اولین فایده‌ی آن، افزایش ساعات مطالعه و دومین فایده، کیفیت مطالعه است. همه‌ی دانش‌آموزانی که دفتر برنامه‌ریزی را کامل می‌کنند، مهم‌ترین فایده را افزایش ساعات مطالعه‌ی خود می‌دانند. نوشتن دفتر برنامه‌ریزی خیلی ساده است و روزانه بیش از یک دقیقه وقت لازم ندارد. پس از آن‌که درسی را مطالعه کردید، زمان مطالعه‌ی آن را بنویسید. ساعات مطالعه‌ی هفتگی را جمع بزنید تا در هفته‌ی بعد با انگیزه‌ی بیش‌تری درس بخوانید و ساعات مطالعه‌تان را افزایش دهید. هر دانش‌آموز تصمیم می‌گیرد که هر هفته بهتر از هفته‌ی قبل شود. انگیزه‌ی درونی مهم‌ترین انگیزه است و با نوشتن ساعات مطالعه‌ی گذشته این انگیزه بیش‌تر می‌شود.

رقیب اصلی شما خودتان هستید. هر هفته تلاش می‌کنید تا از هفته‌ی قبل بیش‌تر و بهتر بخوانید. دفتر برنامه‌ریزی را جدی بگیرید و به طور پیوسته آن را در تمام دوران تحصیل بنویسید. کسی که برای رسیدن به پیروزی برنامه‌ریزی نکند، برای شکست برنامه‌ریزی کرده است.