آزمون غیر حضوری یک فرصت

در پایان هر آزمون، دفترچه‌ی آزمون غیر حضوری به همراه دفترچه‌ی پاسخ به دانش‌آموران داده می‌شود.در پایان هر آزمون، دفترچه‌ی آزمون غیر حضوری به همراه دفترچه‌ی پاسخ به دانش‌آموران داده می‌شود. این دفترچه شامل سؤالاتی از مباحث آزمون بعدی دانش‌آموزان است که برای هر درس، چند سؤال طرح شده و پاسخ آن سؤال در پایان دفترچه وجود دارد.

اما حل این دفترچه چه فایده‌ای دارد و چه زمانی باید آن را حل کرد؟

مباحث این دفترچه مربوط به آزمون بعدی است؛ پس دانش‌آموز می‌تواند با یک برنامه‌ریزی مناسب، هفته‌ی اول کل مباحث را بخواند و یاد بگیرد و هفته‌ی دوم به مرور مطالب و حل تمرین بپردازد. علاوه بر کتاب‌های پرتکرار، کتاب‌های کار، اشتباهات متداول و کتاب تابستان، یکی از ابزارهای مناسب برای حل تمرین، دفترچه‌ی آزمون غیر حضوری است؛ زیرا سؤالات آزمون غیر حضوری با سؤالات آزمون اصلی تقریباً در یک سطح هستند.

بهترین زمان برای حل این دفترچه، روزهای چهارشنبه یا پنج‌شنبه‌ی هفته‌ی دوم است؛ زیرا دانش‌آموز مطمئن است تمام درس‌ها را برای آزمون بعدی خوانده و یاد گرفته است و حالا می‌تواند مرور کند.

آزمون غیر حضوری را جدی بگیرید تا تعداد اشتباهات شما به حداقل برسد.