ابزارهای کاربردی نگاه به آینده

پاسخ‌گویی به سؤالات نگاه به آینده در تابستان نیاز به مطالعه‌ی کامل کتاب‌های درسی دارد.

پاسخ‌گویی به سؤالات نگاه به آینده در تابستان نیاز به مطالعه‌ی کامل کتاب‌های درسی دارد. سؤال این‌جاست که با وجود جدید بودن مباحث چگونه می‌توان در این فرصت، بیش‌ترین مطالعه را داشت و بهترین نتیجه را گرفت.

سنجاق کردن ابزارها به برنامه‌ی راهبردی در تابستان تأثیر مثبتی در افزایش درصد پاسخ‌گویی به درس‌های نگاه به آینده خواهد داشت.

ابزارهای مفید برای نگاه به آینده عبارت‌اند از:

  • لوح‌های آموزش مفهومی

  • کتاب‌های پرتکرار

  • کتاب تابستان