تکنیک‌ها را به کار بگیرید

مهم‌ترین و بارزترین ویژگی کنکور و همه‌ی آزمون‌های تستی، محدودیت زمانی برای پاسخ‌گویی است.مهم‌ترین و بارزترین ویژگی کنکور و همه‌ی آزمون‌های تستی، محدودیت زمانی برای پاسخ‌گویی است. بی‌تردید کسانی موفق خواهند شد که توانایی کافی برای مدیریت زمان را داشته باشند؛ اما به این معنی نیست که چنین توانایی‌ای موروثی است!

این یک توانایی اکتسابی است و می‌توان روش‌های مدیریت زمان را فراگرفت. پشتیبان شما در کانون چندین روش و تکنیک برای مدیریت زمان به شما خواهد آموخت. از جمله می‌توان به تکنیک زمان‌های نقصانی، تکنیک ضربدر و منها، استراتژی بازگشت، تکنیک دو خودکار و چندین روش دیگر اشاره کرد.