به این تکنیک‌ها توجه کنید

در موارد متعدد مشاهده می‌شود دانش‌آموزان با وجود تسلط بر مفاهیم درس‌ها به دلیل عدم مدیریت و نیز امنتاع از به‌کارگیری تکنیک‌ها در فرایند پاسخ‌دهی به سؤالات، از نتیجه‌ی خود رضایت کافی ندارند.

در موارد متعدد مشاهده می‌شود دانش‌آموزان با وجود تسلط بر مفاهیم درس‌ها به دلیل عدم مدیریت و نیز امنتاع از به‌کارگیری تکنیک‌ها در فرایند پاسخ‌دهی به سؤالات، از نتیجه‌ی خود رضایت کافی ندارند.

دانش‌آموز می‌تواند با بهره‌مندی از تکنیک‌های ساده اما مهندسی‌شده زحمات خود را به ثمر برساند. در جلسه ابتدا به سؤالاتی که کاملاً بلد است پاسخ دهد. سپس به دور از تشویش، سؤالاتی را که مطالعه کرده اما به دلیل زمان‌بر بودن یا به هر علت دیگری، به پاسخ صددرصد دست نمی‌یابد با علامت ضربدر مشخص ‌کند. در آخر دسته‌ی دیگری از سؤالات را که یادگیری کامل ندارد با علامت منها مشخص کند. به این تکنیک، ضربدر و منها گفته می‌شود. بعد از اجرای این تکنیک متوجه خواهید شد که به مدیریت زمان دست یافته‌اید. اکنون می‌توانید از تکنیک زمان‌های نقصانی استفاده کنید؛ یعنی بازگشت به سؤالاتی که علامت زده‌اید و پاسخ‌گویی آن‌ها.

حرکت شناسی در دو بعد از فیزیک چهارم تجربی
  برای شرکت در کلاس کلیک کنید( چهارم تجربی)
دبیر : سیاوش فارسی