بنیاد علمی آموزشی قلم چی، دبیرستان شهید حسن خدمتی در شهرستان آران و بیدگل از توابع استان اصفهان را تجهیز نمود.  

این واحد آموزشی درسال 1376 تاسیس شده در سال تحصیلی جاری 296 دانش آموز پسر را در مقطع دبیرستان دوره دوم تحت پوشش دارد.

اقلام اهدایی به این واحد آموزشی شامل : 2 قفسه کتابخانه ،6 میز مطالعه و 12 صندلی  می باشد.

هزینه اقلام اهدایی 36/360/000 ریال (3میلیون و 636 هزارتومان) می باشد که توسط بنیاد علمی آموزشی قلم چی پرداخت شده است.

شایان ذکر است با احتساب این واحد آموزشی، از آغاز سال 1392 تاکنون،507 مدرسه توسط بنیاد علمی آموزشی قلم چی تجهیز و یا هوشمندسازی شده است .

تجهیزکتابخانه دبیرستان شهید خدمتی در شهرستان آران و بیدگل

تجهیزکتابخانه دبیرستان شهید خدمتی در شهرستان آران و بیدگل


الکتریسیته ساکن از فیزیک و آزمایشگاه 3 یازدهم تجربی
  برای شرکت در کلاس کلیک کنید( سوم تجربی)
دبیر : سیاوش فارسی