عکسی زیبا از توربین‌های بادی

عکس زیبا و هوشمندانه عکاس آمریکایی "Royce Bair" ، از توربین‌های بادی صحرای نوادا. در این عکس 14 توربین پشت سر هم قرار دارند که فقط پَره‌های آنها مشخص هستند.

عکس زیبا و هوشمندانه عکاس آمریکایی "Royce Bair" ، از توربین های بادی صحرای نوادا. در این عکس 14 توربین پشت سر هم قرار دارند که فقط پَره های آنها مشخص هستند.

عکسی زیبا از توربین‌های بادی


منبع :