50 تست زیست شناسی : پروتئین سازی ، ژنتیک و تولید مثل گیاهان

50 سؤال از مبحث‌های پروتئین سازی و مهندسی ژنتیک سال چهارم و مبحث‌های ژنتیک و تولید مثل گیاهان سال سوم

کنکوری‌های رشته تجربی

جهت آمادگی شما در آزمون 26 شهریور 50 سؤال از مبحث‌های پروتئین سازی و مهندسی ژنتیک سال چهارم و مبحث‌های ژنتیک و تولید مثل گیاهان سال سوم ضمیمه شده است.

فایل های ضمیمه