نوروز 96


دانش‌آموزان رشته تجربی

در فایل پیوست نکات مبحث تولید مثل گیاهان جمع‌بندی شده است.

نویسنده : شهریار دانشی

فایل های ضمیمه
مجموعه- ضرب دکارتی و رابطه از جبر و احتمال
  برای شرکت در کلاس کلیک کنید( سوم ریاضی)
دبیر : عباس اسدی