موفقیت خود را تثبیت کنید

تفکر و هم‌اندیشی در مورد هر مسئله‌ای راهگشاست و اگر این تفکر و گفت‌وگو در مورد موفقیت‌ها باشد منجر به تثبیت آن‌ها و البته ادامه‌دار بودن آن‌ها می‌شود.تفکر و هم‌اندیشی در مورد هر مسئله‌ای راهگشاست و اگر این تفکر و گفت‌وگو در مورد موفقیت‌ها باشد منجر به تثبیت آن‌ها و البته ادامه‌دار بودن آن‌ها می‌شود.

اندک اندک پروژه‌ی تابستان رو به پایان است. جلسات 5نفره‌ی پایان تابستان محیطی غنی برای بحث و گفت‌وگو درباره‌ی موفقیت‌ها و راهکارها، نواقص و هدف‌گذاری‌هاست.

غنی بودن این محیط و فضای مثبت آن به دلیل حضور اولیا و پشتیبان در کنار دانش‌آموز است.

حضور در این جلسات این فرصت را برای دانش‌آموز فراهم می‌کند تا با تفکر، تحلیل و ارزیابی، روش‌های موفق خود را پیدا کند و اعتمادبه‌نفس خود را افزایش دهد.

از طرفی شفاف بودن ذهن به دلیل شناخت از خود باعث تسهیل هدف‌گذاری در طول سال تحصیلی می‌شود.

فایده‌ی این‌ گونه هدف‌گذاری نزدیک بودن نتیجه به موفقیت است.