مزیت‌های دفتر برنامه‌ریزی

با تقسیم مجموع ساعات هفتگی بر عدد 7 میانگین واقعی ساعت مطالعه‌ی روزانه‌ی خود را تشخیص می‌دهید.1- نگاه به گذشته

- آگاهی از توان مطالعاتی

- افزایش انگیزه برای بهبود عملکرد بعدی

- تشخیص بازده عملکرد مطالعاتی

2- برنامه‌ی هر کس مخصوص خود اوست

- بهره‌ی هوشی

- پایه‌ی درسی

- نقاط قوت و ضعف در درس‌های مختلف

- اهداف آموزشی

- عادات و روش‌های مطالعاتی

- محیط و شرایط زندگی و تحصیل

3- واحد زمان برنامه‌ریزی یک هفته است

- امکان ارزیابی واقعی از کار

- تشخیص تعادل‌ها و عدم تعادل‌ها

- با تقسیم مجموع ساعات هفتگی بر عدد 7 میانگین واقعی ساعت مطالعه‌ی روزانه‌ی خود را تشخیص می‌دهید.

4- اصلی‌ترین نقش را خودتان دارید

- هیچ کس به اندازه‌ی شما دلسوز و نگران نیست.

- هیچ کس به اندازه‌ی شما از جزئیات کارتان آگاه نیست.

5- رقابت با خود

- قابلیت و توانایی‌های خود را بیش‌تر می‌شناسید.

- ثبت ساعت مطالعه و با انگیزه‌تر شدن