من یک دانش‌آموز موفق هستم (3)

هر گاه به موفق بودن و فرایند موفقیت فکر می‌کنم هزار حرف و رمز و راز به ذهنم می‌رسد و حیف می‌شود اگر نگویم و شما نشوید.هر گاه به موفق بودن و فرایند موفقیت فکر می‌کنم هزار حرف و رمز و راز به ذهنم می‌رسد و حیف می‌شود اگر نگویم و شما نشوید.

اولین قدم موفق شدنم زمانی برداشته شد که از برنامه‌ریزی‌های خودم به نتیجه نرسیدم. من ویژگی‌های خودم را به‌خوبی شناخته بودم اما دقیقاً نمی‌دانستم کدام قسمت کتاب را در چه زمانی بخوانم و اگر نتوانستم همگام با بچه‌ها مطالعه کنم در چه زمانی دوباره فرصت خواهم داشت آن مطلب را بخوانم. گاهی فکر می‌کردم اگر در جلسه‌ی آزمون نتوانستم به سؤالی پاسخ دهم فرصت گرفتن امتیاز آن را برای همیشه از دست داده‌ام.

با کوله‌بار «اگر»هایم به دیدن پشتیبانم رفتم و راه‌حل را پیدا کردم. ایشان از برنامه‌ی راهبردی آزمون برایم گفتند که بر اساس برنامه‌ی تدریس در مدارس تنظیم شده است؛ به همین دلیل آزمون، مکمل درس مدرسه است. هم‌چنین از ایستگاه‌های جبرانی که درواقع فرصتی برای مرور درس‌های گذشته است با خیال راحت هر درسی را که از قلم افتاده است مطالعه می‌کنم و در همین ایستگاه‌ها می‌توانستم سؤالات شک‌دار آزمون قبل را این بار با اطمینان کامل و به‌‌درستی پاسخ دهم.

برنامه‌ی راهبردی ذهن و کار مرا منظم کرد و باعث شد با آرامش به راهم ادامه دهم.