فراشناخت یعنی مدیریت تفکر

هر دانش‌آموزی بر اساس عملکرد خود می‌تواند بهترین تصمیم‌گیری را برای پیشرفت درسی خود انجام دهد. در این‌جا از مقوله‌ای به نام فراشناخت یاد می‌کنیم.هر دانش‌آموزی بر اساس عملکرد خود می‌تواند بهترین تصمیم‌گیری را برای پیشرفت درسی خود انجام دهد. در این‌جا از مقوله‌ای به نام فراشناخت یاد می‌کنیم.

فراشناخت: شناخت روش‌هایی است برای یادگیری و به‌یادسپاری و این‌که دانش‌آموز فکر کند تا متوجه شود از مجموعه‌ی تکنیک‌ها کدام‌یک برای او مناسب‌تر است و آن را انتخاب کند. پس فراشناخت یعنی دانش‌آموز در مورد کار خود فکر می‌کند. استفاده از طرح زیر می‌تواند به دانش‌آموز برای رسیدن به فراشناخت کمک شایانی کند.

در کدام درس‌ها به ترتیب موفق‌تر هستید؟

درس‌ها

راهکار و علت موفقیت شما در این درس چیست؟عمق کانونی بودن شما چه‌قدر است؟

کتاب       برنامه‌ی راهبردی      دفتر برنامه‌ریزی      کتاب خودآموزی     جدول هدف‌گذاری ده‌دهی

این طرح بسیار جالبی از ارائه‌ی کارهایم به دانش‌آموزان است که با تکمیل این برگه می‌توانند به فراشناخت درسی برسند.