زمینه‌ی پیشرفت درسی فرزند خود را فراهم کنید

بهبود وضعیت درسی یکی از مهم‌ترین مسایلی است که هم اولیا و هم دانش‌آموز پیوسته به دنبال آن هستند.بهبود وضعیت درسی یکی از مهم‌ترین مسایلی است که هم اولیا و هم دانش‌آموز پیوسته به دنبال آن هستند. اولیای گرامی باید توجه داشته باشید که بهبود وضعیت درسی یک‌باره امکان‌پذیر نیست بلکه این بهبود با ایجاد انگیزه و اشتیاق و تلاش خود دانش‌آموز و در کنار حمایت پشتیبان و خانواده حاصل خواهد شد.

در این میان دانش‌آموزی موفق خواهد بود که پدر و مادرش بر کار او نظارت داشته و نکات مثبت و منفی او را مورد ارزیابی قرار دهند. بدین منظور لازم است در کنار این مورد به نکات زیر هم توجه کنید:

  • پس از هر آزمون به جای ارزیابی تراز فرزند خود و توبیخ یا تشویق، یک جلسه‌ی خانوادگی ترتیب داده و در مورد کار دو هفته‌ی او که درنهایت به کسب این نتیجه منجر شده است به بحث و تبادل نظر بپردازید.

  • برنامه‌ی فرزند خود را ارزیابی کرده و نکاتی را که به نظرتان در بهبود وضعیت درسی او مفید است یادآوری کنید.

  • او را به دلیل تلاش و فعالیت دو هفته‌‌ی گذشته تشویق کنید.

  • به او در گرفتن تصمیماتش برای هفته‌های آینده کمک کنید.

  • تمام این موارد باعث می‌شود دانش‌آموز با انگیزه و قدرت بیش‌تری فعالیت کرده و به موفقیت برسد.