تصمیم بگیر، اقدام کن

باور کن که باید یاد بگیری و چه‌طور یاد بگیری. همه چیز برای شروعی تازه و نو مهیاست. همه چیز در حال حرکت است؛ پس سریع تصمیم بگیر و قدم بردار تا به چیزی که می‌خواهی برسی.

روزهای دوران کودکی خود را به یاد داری؟ روزهایی که می‌خواستی دوچرخه‌سواری کنی. چند بار زمین خوردی؟ اما با این حال چه شوقی داشتی تا دوچرخه‌سواری را یاد بگیری. چه‌قدر تلاش و تمرین کردی و ناامید نشدی؟ کل زندگی نیز مانند دوچرخه‌سواری مهارتی است که باید آموخته شود. آزمون کنکور هم نوعی مهارت است. در این میان روش‌ها و نکته‌ها و راه‌هایی وجود دارد که به تو می‌گوید چه کار کنی تا زودتر به هدفت برسی. فقط باید خودت را باور داشته باشی.

باور کن که باید یاد بگیری و چه‌طور یاد بگیری. همه چیز برای شروعی تازه و نو مهیاست. همه چیز در حال حرکت است؛ پس سریع تصمیم بگیر و قدم بردار تا به چیزی که می‌خواهی برسی.