من یک دانش‌آموز موفق هستم (2)

از وقتی تصمیم گرفتم رازهای موفقیتم را با شما در میان بگذارم احساس بهتری دارم.

از وقتی تصمیم گرفتم رازهای موفقیتم را با شما در میان بگذارم احساس بهتری دارم. شاید این هم یکی از علت‌های موفقیتم باشد. سعی کنید از تجربیات دیگران، نه‌تنها من بلکه هر کسی که رازهایش را با شما در میان می‌گذارد استفاده کنید.

اولین قدم را یکی از کتاب‌های کانون برداشته است. کتاب اشتباهات متداول همان درس عبرت‌های من و شماست که کنار هم چیده شده‌اند تا راه پیش رو را هموارتر سازند. محتوای این کتاب را دام آموزشی و سؤالات ساده و دشواری که دانش‌آموزان به‌درستی پاسخ نداده‌اند تشکیل می‌دهد.

جامعه‌ی آماری آزمون‌های کانون را در نظر بگیرید. حالا 11 درصد آن را محاسبه کنید. تعداد قابل توجهی خواهد شد. هر سؤالی که بیش از 11 درصد از ما اشتباه به آن پاسخ داده باشیم یک دام آموزشی است که خوب می‌داند چگونه در جلسه‌ی آزمون از چشم ما پنهان بماند. از وقتی با کتاب اشتباهات متداول تمرین می‌کنم و خودم را محک می‌زنم کم‌تر این علامت  پاسخ اشتباه را در کارنامه‌ام می‌بینم.

استفاده از این کتاب باعث شد تعداد پاسخ‌های اشتباه کم‌تری داشته باشم و با دقت بیش‌تری دام‌های آموزشی را در لحظه تشخیص دهم.

شما هم می‌خواهید این تجربه را داشته باشید؟