تابستان برای خودتان درس بخوانید

دانش‌آموزانی وجود دارند که تابستان خود را از ترس حرف دیگران بدون مطالعه پشت سر می‌گذارند.دانش‌آموزانی وجود دارند که تابستان خود را از ترس حرف دیگران بدون مطالعه پشت سر می‌گذارند.

- پشتیبان: دانش‌آموز عزیز! چرا برای مطالعه در تابستان برنامه‌ریزی نمی‌کنی؟ فکر نمی‌کنی کاملاً ترمز کرده‌ای؟

- دانش‌آموز: من دلم می‌خواهد که تابستان مطالعه داشته باشم و طبق برنامه‌ی کانون تابستانم را به اتمام برسانم اما اگر نتیجه نگیرم و اگر نتوانم برنامه را تا پایان ادامه دهم چه‌کار کنم؟ از انگشت‌نما شدن بین دیگران می‌ترسم و نمی‌خواهم با دوستان و آشنایانم که همه در حال تفریح و گردش هستند فرق داشته باشم. آن وقت هم تعطیلات را از دست می‌دهم و هم ناامید می‌شوم.

این‌جاست که باید بگوییم «تو برای خودت درس می‌خوانی و زندگی می‌کنی نه برای دیگران. پیروزی همان تلاش توست که اگر نتیجه‌ی خوبی داشته باشد بیش‌تر به دل می‌نشیند.»

برای انجام هر کاری، همیشه افرادی وجود دارند که سختی راه را به تو یادآوری می‌کنند و همیشه به تو سرکوفت خواهند زد. این‌ها همان کسانی هستند که طعم پیروزی را نچشیده‌اند؛ ازاین‌رو تلاش می‌کنند با حرف‌های منفی جلو شما سدی درست کنند و شما را دلسرد کنند.

تابستان خود را از همین لحظه محکم شروع کن. تو قطعاً بهترین خواهی بود.