افزایش ساعت مطالعه (1)

همواره افزایش ساعت مطالعه از دغدغه‌های اصلی دانش‌آموزان است. نکته‌ی اول این است که نباید دنبال این باشید که ساعت مطالعه را ناگهانی و چشمگیر افزایش دهید.همواره افزایش ساعت مطالعه از دغدغه‌های اصلی دانش‌آموزان است. نکته‌ی اول این است که نباید دنبال این باشید که ساعت مطالعه را ناگهانی و چشمگیر افزایش دهید.

یکی از راه‌های افزایش ساعت مطالعه، داشتن برنامه‌ی زمان‌بندی روزانه‌ی منظم و ثابت است که بالای تخت یا میز مطالعه‌ی شما نصب شده باشد. با این روش بازه‌های مطالعاتی روزانه‌تان را هر روز مقابل چشمتان می‌بینید و برای استفاده از آن‌ها برای مطالعه، انگیزه‌ی بیش‌تری کسب می­کنید.