امتیازها را ذخیره کنید

دوستان خوبی که امسال کلاس ششم هستید. لطفاً خوب گوش کنید.

امتیازها را ذخیره کنید

دوستان خوبی که امسال کلاس ششم هستید. لطفاً خوب گوش کنید.

امسال اولین سالی است که نمره‌ی منفی در آزمون‌های کانون برای شما محاسبه می‌شود؛ یعنی هر 3 پاسخ اشتباه، 1 پاسخ درست شما را حذف می‌کند؛ پاسخ درستی که ممکن است برای به دست آوردن آن تلاش زیادی کرده باشید.

باید زیرک باشید!

در جلسه‌ی آزمون اگر به سؤالی برخوردید که جوابش را فراموش کرده بودید یا نتوانستید جواب دقیق را به دست بیاورید، از آن سؤال بگذرید و جواب ندهید.

به خودتان بگویید «بعد از این‌که آزمونم را بررسی کردم، آن سؤال را یاد می‌گیرم و از الان برای آزمون بعد یک پاسخ صحیح ذخیره دارم.» با این کار، هم تعداد پاسخ‌های اشتباهتان کم‌تر می‌شود و هم به‌راحتی هدف‌گذاری می‌کنید و درصد و تراز خوبی به دست می‌آورید.