تابستانی پربار برای خود ساخته‌اید

شما تابستانی پربار برای خود ساخته‌اید که نتیجه‌ی اراده و تلاش خودتان است.تابستان نیز با تمام هیاهو و گرمایش رو به پایان است. انگار همین دیروز بود که سعی و تلاش خود را برای موفقیت آغاز کردید. آن روز‌های آغازین باانگیزه و قدرت آغاز شد و روزهای سپری‌شده باعث شد تا بر تلاش و سخت‌کوشی شما اضافه شود.

اکنون که به روزهای پایانی تابستان نزدیک می‌شوید می‌توانید به‌خوبی نتیجه‌ی تلاش خود را ببینید. دفتر برنامه‌ریزی را یک بار دیگر ورق بزنید و خاطرات خوش درس خواندن در روزهای تابستان را یک بار دیگر مرور کنید.

شما در تابستان در کنار استراحت و تفریح درس خواندید و تلاش و سخت‌کوشی را آموختید. اکنون دیگر صبح زود برخاستن و آغاز مطالعه برای‌تان یک عادت لذت‌بخش شده است. حالا می‌توانید چند درس را با هم در یک روز بخوانید و این خود باعث شده تا برای سال تحصیلی جدید آماده‌تر شوید. می‌توانید هم تشریحی بخوانید و هم در کنار آن تمرین تستی داشته باشید.

شما تابستانی پربار برای خود ساخته‌اید که نتیجه‌ی اراده و تلاش خودتان است.