چگونه از فراموشی مطالب جلوگیری کنیم؟

گروهی از دانش‌آموزان از فراموش کردن آموخته‌های خود یا از این‌که مطلب را در جلسه‌ی امتحان به یاد نمی‌آورند گلایه دارند.

گروهی از دانش‌آموزان از فراموش کردن آموخته‌های خود یا از این‌که مطلب را در جلسه‌ی امتحان به یاد نمی‌آورند گلایه دارند. اگر شما جزء این دسته از دانش‌آموزان هستید نکات زیر می‌تواند به شما کمک کند تا دچار فراموشی نشوید.

بیش‌تر فراموشی‌ها به این علت است که مطلبی را که خوانده‌اید وارد حافظه‌ی بلندمدت شما نشده است؛ یعنی درحقیقت فریب حافظه‌ی کوتاه‌مدت را خورده‌اید.

اگر می‌خواهید چیزی را درست بیاموزید و فراموش نکنید:

1-هنگام مطالعه، تمرکز داشته باشید.

2- تمرین و تکرار پس از مطالعه را فراموش نکنید.

3- مطالب خوانده‌شده را حتماً مرور کنید.

4- به محتوای ذهن خود با خواندن مطالب مشابه پشت سر همنظم بدهید.

5- از علائم و نشانه‌ها برای یادآوری مطالب استفاده کنید.

6- از قلم و کاغذ هنگام مطالعهبرای تمرکز حواس استفاده کنید.