شروع خوب، ادامه‌ی مناسب، پایان دلخواه

همیشه شروع یک کار بزرگ، خیلی مهم است. این‌که چه‌طور شروع شده و ادامه پیدا کند در چگونگی تمام شدن کار و نتیجه‌ی آن، نقش پررنگی دارد.همیشه شروع یک کار بزرگ، خیلی مهم است. این‌که چه‌طور شروع شده و ادامه پیدا کند در چگونگی تمام شدن کار و نتیجه‌ی آن، نقش پررنگی دارد. آن دسته از دانش‌آموزانی که چند سال با کانون همراهی می‌کنند، متوجه شده‌اند که کانون روی اصول خاصی برنامه‌ی درسی را پیش می‌برد. مثلاً اصول برنامه‌‌ی تابستان بر مبنای حفظ داشته‌ها (بخش اجباری برنامه‌ی راهبردی) و تکمیل یادگیری‌های ناقص (بخش انتخابی نگاه به گذشته) یا افزایش اندوخته‌ها (بخش انتخابی نگاه به آینده) است.

برنامه‌ی راهبردی بسیار منعطف و منسجم است. اگر برنامه‌ی شخصی خود را با این برنامه تلفیق کنید و یک‌برنامه‌ای باشید، سریع‌تر و آسان‌تر به پیشرفت خواهید رسید. اگر شفافیت و نظم ذهنی در کنار اجرای برنامه داشته باشید موفقیت شما اجتناب‌ناپذیر است. باید بدانید که در آغاز راه چه نگرشی داشته باشید و در کنار بخش اجباری چه گزینه‌ای از بخش انتخابی را مورد گزینش قرار دهید که مطابق توانایی‌های شما باشد.

 برای خودتان روش مطالعه‌ی مشخصی برای هر درس داشته باشید و هرگز خود را با دوستانتان مقایسه نکنید بلکه راز موفقیت‌های آن‌ها را با توانایی‌های خود سنجیده و تا آن‌جا که ممکن و قابل اجراست یاد بگیرید (یادگیری از همتایان). این‌ها نکاتی هستند که در مسیری که پیش رو دارید کمکتان می‌کند تا به هدف‌گذاری‌تان دست یافته و در پایان مجبور به پذیرش رشته و دانشگاه نباشید، بلکه قدرت انتخاب رشته و دانشگاه خود را داشته باشید.