کتاب زرد عمومی و تابستان

به دانش‌آموزان تأکید می‌شود که از کتاب زرد عمومی استفاده کنند و وضعیت خود را در درس‌های عمومی بدانند.دانش‌آموزان از تابستان باید به درس‌های عمومی که بین تمام گروه‌ها مشترک است توجه ویژه‌ای داشته باشند و به دلیل فرّار بودن این درس‌ها باید مرور و علامت‌گذاری نکات مهم را مد نظر قرار دهند و تست‌زنی این درس‌ها را به عنوان بخشی از مطالعه در برنامه‌ریزی درسی خود بگنجانند. 

در بین این درس‌ها ادبیات، عربی و زبان انگلیسی جزء درس‌های زبانی محسوب می‌شوند؛ یعنی به‌ظاهر شبیه به هم هستند اما روش مطالعه‌ی آن‌ها با هم فرق می‌کند؛ بنابراین دانش‌آموزان ممکن است به این نکته کم‌تر توجه کنند؛ چه‌بسا در کنکور تعدادی از تست‌های عربی را با درصد خوب جواب می‌دهند و در مورد ادبیات نمی‌توانند و بالعکس. 

این گروه باید روش مطالعه‌ی خود را در درس‌های زبانی تغییر دهند و روش صحیح مطالعه را یاد بگیرند. دین و زندگی نیز جزء درس‌های متنی محسوب می‌شود. دانش‌آموزان باید استنباط از مفهوم داشته باشند تا بتوانند نتیجه‌ی مطلوب را بگیرند. 

به دانش‌آموزان تأکید می‌شود که از کتاب زرد عمومی استفاده کنند و وضعیت خود را در درس‌های عمومی بدانند.

همایش جمع بندی فیزیک بخش پنجم (فیزیک اتمی)
  برای شرکت در کلاس کلیک کنید( چهارم تجربی)
دبیر : حامد چقادی