نوروز 96

کلمه‌ای به نام برنامه‌ریزی

برای این‌که بتوانید از وقت و امکانات موجود خود حداکثر استفاده را داشته باشید باید برنامه‌ریزی کنید.برای این‌که بتوانید از وقت و امکانات موجود خود حداکثر استفاده را داشته باشید باید برنامه‌ریزی کنید. هم‌چنین برای این‌که بتوانید یک برنامه‌ی عملی و قابل اجرا برای خود تنظیم کنید باید بتوانید بر توانایی‌ها، نیاز‌ها و امکانات خود آگاهی داشته باشید. یک برنامه‌ی درسی خوب برنامه‌ای است که بتوانید در آن:

  • توانایی‌ها و پیشرفت‌هایی را که طی مطالعه کسب کرده‌اید ببینید.

  • نقاط قوت و ضعف خود را شناسایی کنید.

  • میزان ساعات مطالعه‌ی خود را در طول یک روز یا یک هفته بسنجید.

  • تعادل را در مطالعه‌ی درس‌ها با توجه به اهمیت آن‌ها رعایت کنید.

  • موانع و عواملی را که باعث عدم اجرای برنامه‌تان شده‌اند شناسایی کرده و آن‌ها را برطرف کنید.

  • تصمیمات راهبردی مناسب برای پیشرفت درسی خود در هفته‌های آتی بگیرید.

  • تمام این موارد را به‌راحتی می‌توان با دفتر برنامه‌ریزی سازمان‌دهی کرد. ضمن استفاده از این دفتر اگر برنامه‌ای درست و واقع‌بینانه در اختیار داشته باشید نه‌تنها وقت کم نمی‌آورید بلکه وقت اضافی نیز خواهید داشت.

تکنولوژی زیستی از زیست شناسی چهارم تجربی
  برای شرکت در کلاس کلیک کنید( چهارم تجربی)
دبیر : سجاد عبیری