کلمه‌ای به نام برنامه‌ریزی

برای این‌که بتوانید از وقت و امکانات موجود خود حداکثر استفاده را داشته باشید باید برنامه‌ریزی کنید.برای این‌که بتوانید از وقت و امکانات موجود خود حداکثر استفاده را داشته باشید باید برنامه‌ریزی کنید. هم‌چنین برای این‌که بتوانید یک برنامه‌ی عملی و قابل اجرا برای خود تنظیم کنید باید بتوانید بر توانایی‌ها، نیاز‌ها و امکانات خود آگاهی داشته باشید. یک برنامه‌ی درسی خوب برنامه‌ای است که بتوانید در آن:

  • توانایی‌ها و پیشرفت‌هایی را که طی مطالعه کسب کرده‌اید ببینید.

  • نقاط قوت و ضعف خود را شناسایی کنید.

  • میزان ساعات مطالعه‌ی خود را در طول یک روز یا یک هفته بسنجید.

  • تعادل را در مطالعه‌ی درس‌ها با توجه به اهمیت آن‌ها رعایت کنید.

  • موانع و عواملی را که باعث عدم اجرای برنامه‌تان شده‌اند شناسایی کرده و آن‌ها را برطرف کنید.

  • تصمیمات راهبردی مناسب برای پیشرفت درسی خود در هفته‌های آتی بگیرید.

  • تمام این موارد را به‌راحتی می‌توان با دفتر برنامه‌ریزی سازمان‌دهی کرد. ضمن استفاده از این دفتر اگر برنامه‌ای درست و واقع‌بینانه در اختیار داشته باشید نه‌تنها وقت کم نمی‌آورید بلکه وقت اضافی نیز خواهید داشت.