نکاتی که قبل از هر آزمون نیاز به یادآوری دارد

سؤالات را با مداد مشکی نرم پاسخ دهید. ابتدا سؤالات را در دفترچه پاسخ دهید و سپس به داخل پاسخ‌برگ منتقل کنید تا از اشتباه وارد کردن پاسخ‌ها جلوگیری شود.1- آزمون را با یاد خداوند شروع کرده و با خونسردی شروع به پاسخ‌گویی به سؤالات کنید.

2- در جلسه‌ی آزمون از یک بطری آب و مواد مغذی قندی (مانند شکلات، خرما و...) برای بهبود عملکرد مغز، استفاده کنید.

3- سؤالات را با مداد مشکی نرم پاسخ دهید. ابتدا سؤالات را در دفترچه پاسخ دهید و سپس به داخل پاسخ‌برگ منتقل کنید تا از اشتباه وارد کردن پاسخ‌ها جلوگیری شود.

4- پاسخ‌برگ خود را تمیز نگه دارید و از مخدوش کردن آن خودداری کنید (ممکن است هنگام تصحیح مشکلاتی ایجاد شود).

5- قبل از آزمون روی جلد سؤالات برای خود هدف‌گذاری کنید؛ به این معنی که مشخص کنید در هر درس چه تعداد سؤالی را می‌خواهید پاسخ دهید. مزیت این کار این است که باعث می‌شود تعداد سؤالات اشتباه شما پایین بیاید و نمره‌ی منفی کم‌تری بگیرید.

6- در حین پاسخ‌گویی به سؤالات به ترتیب دفترچه پاسخ دهید و از پراکندگی در پاسخ‌گویی اجتناب کنید تا ذهن شما به ترتیب دفترچه‌ی کنکور عادت کند.