خودت را باور داشته باش

پس به جرئت می‌توان گفت انسانی که تفکر دارد در کنار تفکر صاحب استعداد نیز هست.

با استناد به کتاب‌های دینی می‌توان دریافت خالق متعال از بدو آفرینش انسان‌ها علاوه بر جوارح ظاهری انسان‌ها مواردی را در بطن آدمی گنجانده که از جمله‌ی آن‌ها می‌توان به قدرت تفکر و اختیار او اشاره کرد. 

پس به جرئت می‌توان گفت انسانی که تفکر دارد در کنار تفکر صاحب استعداد نیز هست. 

انسان‌ها فقط به علت تفاوت‌های فردی در تلاش و میزان کسب مهارت، استعدادشان متفاوت است. اگر از ابعاد روان‌شناسی بخواهیم استعداد را بررسی کنیم استعداد به مجموعه‌ی توانایی‌های افراد گفته می‌شود؛ یعنی به طور کلی برای بالا بردن سطح توانایی و استعداد در یک درس خود دانش‌آموز نقش مؤثری دارد؛ زیرا افزایش استعداد به حداکثر رساندن فاکتور تلاش را هم می‌طلبد. به طور مثال اگر دو دانش‌آموز با بهره‌ی هوشی یکسان را برای یک آزمون علمـی تربیت کنیم دانش‌آموزی موفق خواهد شد که با تلاش برای شکوفایی استعـداد خود جنگـیده و بی‌تردید قله‌ی موفقیت را فتح خواهد کرد.