درس گرفتن از تجریبات سفرهای قبل

در مقاله‌ی قبل تجریبات هر سفر را در گنجینه‌ی سفر ثبت کردید تا در ادامه‌ی سفر بتوانید از آن‌ها بهرمند شوید و اوقات خوشی را برای خود رقم بزنید.در مقاله‌ی قبل تجریبات هر سفر را در گنجینه‌ی سفر ثبت کردید تا در ادامه‌ی سفر بتوانید از آن‌ها بهرمند شوید و اوقات خوشی را برای خود رقم بزنید.

اکنون که آزمون‌های تابستان را پشت سر گذاشته‌اید آیا هر نکته را در کتاب خودآموزی خود نوشته‌اید تا در آزمون‌های بعد از آن بهره ببرید؟

هر نکته از آزمون می‌تواند یک سؤال در آزمون‌های بعد یا در امتحان کنکور یا امتحان مدرسه‌ی شما باشد. باور داشتن به این موضوع کار را برای شما آسان‌تر می‌کند.

هر چه تجریبات بیش‌تری را بنویسید، درس‌های بیش‌تری از آن خواهید آموخت و سریع‌تر به هدف خود می‌رسید.

در مسیر موفق آزمون زمانی می‌توانید به هدف‌های خود برسید که با استفاده از هوش و توانایی خود قدم‌های کوچک ولی مؤثر بردارید.

در آزمون‌ها نگاه به آینده مانند یک سفر است که هر چه بیش‌تر به جلو قدم برمی‌دارید نکته‌های مثبت و کلیدی بیش‌تری در گنجینه‌ی خود می‌نویسید. در پایان راه که همان آغاز راه مدرسه است، گام‌های بلندتری برای سبقت گرفتن از خود و دیگران برداشته‌اید.

فرمول موفقیت در تابستان برای همه یکسان است؛ ولی در انتها کسانی گل نهایی را وارد دروازه می‌کنند که مطالب جدید را پیش‌خوانی کرده باشند.