افزایش تمرکز مطالعه

حواس‌پرتی نه‌تنها هنگام درس خواندن و مطالعه، بلکه در بسیاری از موارد کار روزانه‌ی ما را دچار تزلزل می‌کند.

حواس‌پرتی نه‌تنها هنگام درس خواندن و مطالعه، بلکه در بسیاری از موارد کار روزانه‌ی ما را دچار تزلزل می‌کند.

شاید مهم‌ترین روش مقابله با حواس‌پرتی، ساده‌ترین نیز باشد: کاغذ و قلم.

مطالعه و درس خواندن تنها زمانی می‌تواند مفید واقع شود که با تمرکز کافی خوانده شود. یکی از مهم‌ترین روش‌هایی که از آن یاد می‌شود همراه داشتن کاغذ و قلم در کنار خود هنگام مطالعه است تا هر زمان که فکر یا حتی ایده‌ای ناب به ذهنمان خطور کرد بتوانیم آن را یادداشت کنیم. درست است که افکار و ایده‌های شما مهم هستند ولی هنگام مطالعه تنها چیزی که در اولویت قرار دارد درس خواندن است.

در شروع مطالعه، هدفی را مد نظرتان قرار دهید. برای مثال تصمیم بگیرید یک فصل از این کتاب را بخوانید. در مدت‌زمان مشخص تمام ذهن خود را معطوف به انجام آن کنید. با این کار هم متوجه پیشرفت خواهید شد هم در شما ایجاد انگیزه می‌کند. این کار جز با دفتر برنامه‌ریزی و پر کردن صفحه‌ی تصمیم‌گیری‌های کوتاه‌مدت و صفحه‌ی 182 امکان‌پذیر نخواهد بود.