نوروز 96

برنامه‌ی راهبردی تابستان

دانش‌آموزان کانونی در بدو ورود به کانون با برنامه‌ای به نام برنامه‌ی راهبردی روبه‌رو می‌شوند.دانش‌آموزان کانونی در بدو ورود به کانون با برنامه‌ای به نام برنامه‌ی راهبردی روبه‌رو می‌شوند. این برنامه یک برنامه‌ی جمعی بین تمام دانش‌آموزان کانونی است؛ یعنی دانش‌آموز علاوه بر یک برنامه‌ی شخصی که مختص خود اوست، یک برنامه‌ی کلی و جمعی از آزمون‌ها دارد که می‌توان به آن نقشه‌ی راه گفت. درواقع بر اساس یک نقشه‌ی از پیش‌ تعیین‌شده مسیرش مشخص می‌شود. این برنامه منطبق بر برنامه‌ی آموزش و پرورش است و تعداد صفحات هر درس که باید برای آزمون مورد مطالعه قرار گیرد در برنامه مشخص شده است.

برنامه‌ی راهبردی تابستان شامل دو قسمت است: نگاه به گذشته و نگاه به آینده.

در نگاه به گذشته دانش‌آموز باید به صورت اجباری به سه درس کلیدی سال قبل خود یعنی ریاضی، علوم و فارسی جواب بدهد. محتوای نگاه به گذشته مستقل است؛ یعنی مباحث هر آزمون در آزمون بعد تکرار نمی‌شود.

در نگاه به آینده، دانش‌آموز باید یک یا دو درس از درس‌های سال بعد را (در مقطع دبستان درس‌های علوم و ریاضی) انتخاب کرده و در آزمون‌ها جواب دهد. محتوای نگاه به آینده پوششی است؛ یعنی مباحث هر آزمون تکرار می‌شود.

نگاه به آینده فقط شامل مباحث نیم‌سال اول است و در هر آزمون یک‌پنجم از آن گنجانده شده است و مطالب پوشش داده می‌شود.

به طور کلی در تابستان طبق برنامه‌ی راهبردی، ۸ آزمون داریم که دو آزمون اول تعیین سطح و فقط شامل  نگاه به گذشته است و ۵ آزمون بعدی شامل نگاه به گذشته و نگاه به آینده است. آزمون آخر که در تاریخ ۹ مهر برگزار می‌شود شامل نگاه به گذشته است و حکم آزمون جمع‌بندی نگاه به گذشته را برای دانش‌آموزان شرکت‌کننده در تابستان و تعیین سطح برای ثبت‌نامی‌های جدید دارد.