چرا کتاب تابستان؟

این روزها که بحث داغ انتخاب واحد نگاه به آینده و بخش اجباری نگاه به گذشته است، بد نیست از کتاب تابستان بگوییم.این روزها که بحث داغ انتخاب واحد نگاه به آینده و بخش اجباری نگاه به گذشته است، بد نیست از کتاب تابستان بگوییم. بعضی از دانش‌آموزان دغدغه‌ی منابع دارند که بتواند آن‌ها را از پراکندگی مطالب نگاه به آینده و نگاه به گذشته نجات دهد.

بهترین گزینه، کتاب تابستان است که با توجه به برنامه‌ی راهبردی، آزمون‌محور است و شامل سؤالات تشریحی، تستی، جای خالی و... است. این کتاب برای کسانی که تمایل به درس خواندن دارند و از درس خواندن لذت می‌برند، بهترین منبع است. من به عنوان پشتیبان به دانش‌آموزان خود این کتاب را پیشنهاد داده‌ام. آن‌ها تمریناتی از این کتاب انتخاب کرده و روز آزمون می‌نویسند و به همراه خود می‌آورند. باید بگویم با این کار شاهد موفقیت و پیشرفت آن‌ها بوده‌ام.