نگاه به آینده؛ چرا؟

درواقع هدف اصلی کانون از نگاه به آینده در برنامه‌ی راهبردی، پیش‌خوانی آن‌هاست.

شما درس‌های سال گذشته را به طور کامل خوانده‌اید؛ پس با اختصاص زمان کمی (حدود 30 درصد از وقت خود) می‌توانید بر مباحث آن‌ها مسلط شوید. 

بهتر است وقت بیش‌تری را به درس‌های سال آینده اختصاص دهید و با پیش‌خوانی این درس‌ها، خواندن کتاب تابستان، رفتن به کلاس، استفاده از DVD‌های آموزشی و کمک گرفتن از والدین خود در خانه بخشی از مباحث سال آینده را بیاموزید تا در شروع سال تحصیلی با آمادگی کافی سر کلاس درس حاضر شوید. 

درواقع هدف اصلی کانون از نگاه به آینده در برنامه‌ی راهبردی، پیش‌خوانی آن‌هاست.

کیهان، زادگاه الفبای هستی از شیمی 1 دهم
  برای شرکت در کلاس کلیک کنید( دهم )
دبیر : فرزاد نجفی کرمی