درس خواندن در تابستان، ویژگی دانش‌آموزان زرنگ

منطق آزمون‌های کانون تسلط بر درس‌های سال قبل به دلیل پیوستگی مباحث درسی و آشنایی با درس‌های سال آینده همراه با پیش‌خوانی است.

ویژگی دانش‌آموزان باهوش و زرنگ این است که از تمام وقت خود نهایت استفاده را می‌برند هر چند اگر این فرصت شامل روزهای تعطیل تابستان باشد. این دانش‌آموزان با تعیین هدف خود و داشتن پشتکار و انگیزه تصمیم خود را گرفته و مطالعه را در پنجره‌های باز زمانی شروع می‌کنند.

تابستان مقطع زمانی بسیار مهمی است که اکثر دانش‌آموزان، اوقات فراغت خود را با گذراندن کلاس‌های متنوع ورزشی، علمی و هنری پر می‌کنند. پیشنهاد ما این است که در کنار این کلاس‌ها برنامه‌ی درسی خود را فراموش نکنید و مطابق با موقعیت و شخصیت خود بهترین روش درس خواندن را انتخاب کرده و با حضور در آزمون‌های برنامه‌ای کانون به انتخاب خود جهت دهید؛ زیرا بعد از درس خواندن باید بتوانید گزینشی از میزان توانایی خود و شناخت نقاط ضعف و قوت درسی داشته باشید.

منطق آزمون‌های کانون تسلط بر درس‌های سال قبل به دلیل پیوستگی مباحث درسی و آشنایی با درس‌های سال آینده همراه با پیش‌خوانی است. پس تا دیر نشده فرصت طلایی تابستان را از دست ندهید تا بتوانید تجربه‌ی شیرین پیشی گرفتن در سال تحصیلی جدید از دوستان غیر کانونی‌تان را دستاورد تلاش و پشتکارتان در تابستان قرار دهید.