دفتر برنامه‌ریزی یک ابزار خاص

انجام هر کاری نیازمند ابزار خاصی است. دانش‌آموز نیز برای نگاه به گذشته و بررسی وضعیت مطالعه‌ی درس‌ها به ابزار مناسب نیاز دارد.انجام هر کاری نیازمند ابزار خاصی است. دانش‌آموز نیز برای نگاه به گذشته و بررسی وضعیت مطالعه‌ی درس‌ها به ابزار مناسب نیاز دارد. 

کانون، دفتر برنامه‌ریزی را مناسب‌ترین ابزار برای نگاه به گذشته می‌داند. 

توجه ویژه‌ی دانش‌آموز، پشتیبان و والدین به این ابزار باعث می‌شود به بهترین شکل همراه با جزئیات نوشته شود تا دانش‌آموز بتواند با بررسی آن، نقاط ضعف خود را برطرف کرده، تعادل بین مطالعه‌ی درس‌ها و نحوه‌ی مطالعه‌ی آن‌ها را برقرار کرده و با مقایسه‌ی ساعت مطالعه‌ی هر درس و درصد آن در کارنامه برای هفته‌ی آینده تصمیم بهتری بگیرد.