عوامل مزاحم را حذف کنید

منظور این است که افکار بی‌فایده، کشمکش‌های درونی با دیگران و موضوعات ذهنی آزاردهنده را هنگام مطالعه کنار بگذارید و تنها روی مطلب تمرکز کنید.

منظور این است که افکار بی‌فایده، کشمکش‌های درونی با دیگران و موضوعات ذهنی آزاردهنده را هنگام مطالعه کنار بگذارید و تنها روی مطلب تمرکز کنید. 

اگر نمی‌توانید روی مطلب تمرکز کنید بلافاصله کتاب را ببندید و به موضوعی که ذهن شما را مشغول کرده است بیندیشید. پس از فارغ شدن از آن کتاب را باز کنید. حتی مانع خیال‌پردازی‌های خود نشوید؛ زیرا خیال‌پردازی یکی از مشغولیت‌های خوشایند ذهن است. زمانی به مطالعه بپردازید که سرحال و علاقه‌مند هستید.