سه‌گانه‌ی تعادل - تعادل‌ها را شناسایی کنید

تسلط بر رعایت تعادل‌ها از دو نوع شناختِ مهم سرچشمه می‌گیرد.



تابستان فصل اولین گام‌های پیشرفت درسی است. یکی از مهم‌ترین فراسنج‌های پیشرفت درسی آشنا شدن با تعادل‌های مطالعاتی و برنامه‌ای است تا پس از شناخت این عوامل تأثیرگذار، با در نظر گرفتن کامل آن‌ها در برنامه، به پیشرفتِ شخصیِ درسی، سرعت و کیفیت بهتری ببخشید.

تسلط بر رعایت تعادل‌ها از دو نوع شناختِ مهم سرچشمه می‌گیرد. فراشناخت (آشنا بودن با روش‌ها و متدهای شخصی در اجرای مطالعات و بازیابی) و شناختنِ دقیق وضعیت آماری درس‌ها. با وجود این دو ابزار، شناسایی تعادل‌ها و حفظ و مدیریت آن‌ها، ساده و هدفمند خواهد بود.

اگر در طول سال تحصیلی تعادل بین مطالعه‌ی تشریحی و تستی، مطالعه‌ی درس‌های عمومی یا تخصصی، تعادل در حل تست یا سؤال تشریحی و... به عنوان عوامل مهم برنامه‌ای طرح می‌شود، این تعادل‌ها در تابستان یک گام عقب‌تر آمده و به تعادل در مطالعه‌ی بخش نگاه به گذشته یا نگاه به آینده معطوف می‌شود.

اولین نتیجه‌گیری مهم:

رعایت تعادل‌ها عامل موفقیت‌اند و بازه‌های زمانی مختلفِ سال تحصیلی، بنا به شرایط خاص خود، رعایت موارد گوناگونی از تعادل‌ها را ایجاب می‌کند. دو عنصر اصلی برنامه‌ی تابستان نگاه به گذشته و آینده هستند؛ پس برای موفقیت در این پروژه باید گام اول را در رعایت تعادل‌های این فصل برداریم. تعادل‌های مطالعاتی نسبت به شرایط مختلف برنامه‌ای در طول سال، ماهیت‌های گوناگونی دارند. با تمرکز بر منطق برنامه‌ی راهبردی، شناسایی تعادل‌ها به‌سادگی امکان‌پذیر خواهد بود.