صفحه‌ی 182 قلب دفتر برنامه‌ریزی است.

جمع‌بندی کارها در یک زمان کاری و ارزیابی عملکرد کاری از ضروریات زندگی است و این کار برای دانش‌آموزان اهمیت بیش‌تری دارد و عامل مهمی برای موفقیت او به شمار می‌رود؛ زیرا اولین گام موفقیت ارزیابی کارهای گذشته و بررسی عملکرد‌های موفقیت‌آمیز است. سپس باید به پوشش نقاط ضعف و تکمیل نقاط قوت پرداخت.

گاهی به طور عمدی درسی در برنامه‌ی مطالعه بیش از حد مورد توجه قرار می‌گیرد یا درسی به هر دلیل، قربانی دیگر درس‌ها می‌شود. این نوسانات مطالعه در بازه‌ی یک‌هفته‌ای خود را نشان نمی‌دهد. صفحه‌ی 182 دفتر برنامه‌ریزی کامل‌ترین صفحه‌ای است که ‌می‌توان در یک نگاه از تعادل مطالعه یا نوسانات مطالعه باخبر شد.

این صفحه بهترین کمک‌کننده برای شناخت کامل ما از نحوه‌ و ساعت مطالعه‌مان است و می‌توانیم با استفاده از آن در صورت نیاز، روش مطالعه‌مان را اصلاح کنیم و بازدهی بیش‌تری داشته باشیم.

زمان حال ساده (‌نگاه به گذشته )‌ از زبان انگلیسی 1 دهم
  برای شرکت در کلاس کلیک کنید( دهم )
دبیر : علی اکبر افرازی