جمعه‌های سحرآمیز

قرار است بعد از هر آزمون اسم دانش‌آموزان سخت‌کوش گروهم را در گزارش پشتیبان به اولیا بنویسم.

قرار است بعد از هر آزمون اسم دانش‌آموزان سخت‌کوش گروهم را در گزارش پشتیبان به اولیا بنویسم.

معیارهای من برای انتخاب دانش‌آموز سخت‌کوش:

  • 1- کسی که برای مشاوره‌ی کارنامه بیش‌تر از خود آزمون اشتیاق دارد؛ چون قرار است نتیجه‌ی تلاش دوهفته‌ای خود را ببیند و برای دو هفته‌ی بعد برنامه‌ریزی کند.

  • 2- برنامه‌‌ی خود را طبق برنامه‌ی راهبردی و توصیه‌های پشتیبان تنظیم می‌کند.

  • 3- تا آزمون بعد به برنامه و قول‌هایی که به پشتیبانش داده است عمل می‌کند.

با این سه ویژگی هر دانش‌آموزی یک دانش‌آموز سخت‌کوش است. اگر این روش را تا پایان سال تحصیلی ادامه دهد به‌زودی به یک دانش‌آموز برتر تبدیل می‌شود.

می‌دانم که تصمیمت را برای سخت‌کوشی و برتر بودن گرفته‌ای. اولین قدم را بردار! روز جمعه برای مشاوره‌ی کارنامه منتظرت هستم.

الکتریسیته ساکن از فیزیک و آزمایشگاه 3 یازدهم تجربی
  برای شرکت در کلاس کلیک کنید( سوم تجربی)
دبیر : سیاوش فارسی