تشریحی بخوانیم یا تست بزنیم

مهم‌ترین و اصلی‌ترین سؤال دانش‌آموزان بعد از ورود به کانون این است که «از کجا شروع به خواندن کنم؟ اول تشریحی بخوانم یا تستی؟ و ...»مهم‌ترین و اصلی‌ترین سؤال دانش‌آموزان بعد از ورود به کانون این است که «از کجا شروع به خواندن کنم؟ اول تشریحی بخوانم یا تستی؟ و ...»

توصیه می‌شود روش‌های مطالعه‌ی مناسب به ترتیب اجرا شود. در مرحله‌ی اول، مطالعه‌ی کتاب درسی پیشنهاد می‌شود. لازمه‌ی این مطالعه تشریحی خواندن کتاب درسی و جزوات است. بعد از اطمینان از یادگیری مطالب تشریحی لازم است از تمام مباحث تمرین تشریحی حل کنید. برای حل تمرین ابتدا از کتاب درسی، جزوات و بعد از کتاب‌های کمک‌آموزشی استفاده کنید. بعد از اطمینان از ثبت مطالب به صورت تشریحی در ذهن، زمان آن می‌رسد که به حل تست بپردازید. زمانی که قادر بودید یک مسئله‌ی ریاضی را با فرمول صحیح تا پایان حل کنید و به جواب برسید، مرحله‌ی تشریحی را کامل یاد گرفته‌اید و می‌توانید وارد مرحله‌ی تستی شوید. برای حل تست عجله نکنید. زمانی که مطمئن شدید مرحله به مرحله مطالعه و یادگیری شما کاملاً صحیح پیش رفته است و در حل تمرین‌های تشریحی مشکلی ندارید می‌توانید به حل تست و تست‌زنی بپردازید.