تست‌زنی یا تست‌خوانی در زرد عمومی

استفاده از کتاب زرد عمومی در تابستان باعث می‌شود که دانش‌آموز متوجه تیپ تست‌های کنکور، سلیقه‌ی طراحان، قسمت‌های مهم درس‌ها و درنتیجه شیوه‌ی صحیح مطالعه‌ی درس‌های عمومی شود.

استفاده از کتاب زرد عمومی در تابستان باعث می‌شود که دانش‌آموز متوجه تیپ تست‌های کنکور، سلیقه‌ی طراحان، قسمت‌های مهم درس‌ها و درنتیجه شیوه‌ی صحیح مطالعه‌ی درس‌های عمومی شود.

در استفاده از این کتاب دو روش وجود دارد:

  • تست‌زنی

  • دانش‌آموز در این روش تست‌ها را به صورت آزمون کلی یا تک‌درس زده و بعد از آزمون به سراغ پاسخ‌نامه‌ی تست‌ها می‌رود و به طور دقیق پاسخ سؤالات را بررسی می‌کند و نکات آموزشی آن‌ها را می‌آموزد.

  • تست‌‌خوانی

  • ممکن است داوطلب کنکوری بعد از گذشت یک سال از دوران تحصیلی دوم دبیرستان یا عدم تمرکز کافی بر درس‌های سال سوم این درس‌ها را فراموش کرده باشد. برای روشن شدن موتور ذهن، دانش‌آموز در آغاز کار با این کتاب می‌تواند بعد از خواندن هر تست پاسخ آن را به صورت کامل و دقیق با جزئیات مطالعه کند و با طراحی سؤالات آشنا شود.