هوشمندسازی دبیرستان آفتاب نبوت در شهرستان زرین دشت

هوشمندسازی دبیرستان آفتاب نبوت در شهرستان زرین دشتبنیاد علمی آموزشی قلم چی، دبیرستان آفتاب نبوت در شهرستان زرین دشت از توابع استان فارس را هوشمندسازی نمود.

خانم لیلا علمداری، مدیر دبیرستان می گوید: این واحد آموزشی درسال  1362 تاسیس شده  و در سال تحصیلی جاری 275 دانش آموز دختر را در مقطع دبیرستان دوره اول ، تحت پوشش دارد.

ایشان اقلام اهدایی به این واحد آموزشی را یک دستگاه ویدئو پروژکتور،یک پرده هوشمند و یک دستگاه لپ تاپ ذکر نمودند.

هزینه اقلام اهدایی 47/550/000 ریال (4میلیون و 755هزارتومان) می باشد که مبلغ 37/550/000 ریال (3میلیون و 755تومان) از سوی بنیاد علمی آموزشی قلم چی و 10/000/000 ریال (1میلیون تومان) از سوی آقای حسینی نماینده بنیاد درشهرستان داراب پرداخت شده است.

شایان ذکر است با احتساب این واحد آموزشی، از آغاز سال 1392 تاکنون، 504 مدرسه توسط بنیاد علمی آموزشی قلم چی تجهیز و یا هوشمندسازی شده است.

هوشمندسازی دبیرستان آفتاب نبوت در شهرستان زرین دشت

هوشمندسازی دبیرستان آفتاب نبوت در شهرستان زرین دشت