کفش هایی با بندهای آهنربایی

یک شرکت اروپایی، فناوری را در کفش‌های ورزشی به کار برده که دیگر نیازی به بستن بندها نیست.

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت Zubits بندهای مغناطیسی را در کفش های ورزشی تعبیه کرده که بندها شبیه به آهنربا جذب یکدیگر می شوند و به هنگام دویدن به هیچ وجه شل نمی شوند. 

به هنگام درآوردن کفش می توان با یک فشار به سمت بالا، میدان مغناطیسی را از میان برد و کفش را از پا درآورد.

منبع :