راهی برای افزایش طول عمر در بیماران قلبی

تحقیقی جدید بیانگر این مطلب است که داشتن رژیم غذایی مدیترانه ای موجب طولانی‌تر شدن عمر بیماران قلبی می‌شود.تحقیقی جدید بیانگر این مطلب است که داشتن رژیم غذایی مدیترانه ای موجب طولانی تر شدن عمر بیماران قلبی می شود.

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری آنا از مهر، محققان ایتالیایی در تحقیقی، حدود 1200 بیمار در ایتالیا را به مدت میانگین 7 سال تحت نظر داشتند. 208 نفر از این بیماران در طول این مدت فوت کردند.

پژوهش‌های بعدی نشان داد کاهش ریسک مرگ در این افراد عمدتا ناشی از مصرف بیشتر غذاهای خاصی در رژیم غذایی مدیترانه‌ای شامل میوه، ماهی، سبزیجات، دانه‌های آجیلی و روغن زیتون بوده است.

دکتر جیووانی دی گائتان، سرپرست تیم تحقیق، در این باره می‌گوید: «پیروی از رژیم غذایی مدیترانه‌ای موجب کاهش ریسک مرگ و میر، نه تنها در جمعیت عمومی، بلکه در بیماران مبتلا به حمله قلبی می‌شود.»

وی در ادامه می‌افزاید: «مرگ به هر علتی هم در گروه پیروی کننده از رژیم غذایی مدیترانه‌ای و هم در گروهی که به طور متوسط از رژیم غذایی پیروی کرده بودند کاهش یافت، اما کاهش این ریسک در گروهی که فقط از رژیم غذایی مدیترانه‌ای پیروی می‌کردند در حدود ۳۷ درصد بود.»