شبکه دانشگاه‌های شهرهای راه ابریشم تشکیل می‌شود

دبیرکل مجمع شهرداران آسیایی گفت: شبکه دانشگاه‌های شهرهای راه ابریشم تشکیل می‌شود.دبیرکل مجمع شهرداران آسیایی گفت: شبکه دانشگاه‌های شهرهای راه ابریشم تشکیل می‌شود.

محمد خدادادی امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در قزوین گفت: اکنون دو دهه است که دیپلماسی شهری مطرح شده که طی آن نقش فراملی شهرداران در جهان پررنگ شده است.

وی افزود: منظور از دیپلماسی شهری این است که شهرداران علاوه بر پرداختن مسائل شهری بتوانند در دنیا ارتباطات فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی با یکدیگر داشته باشند و این تعاملات را با دیگران به اشتراک بگذارند.

دبیرکل مجمع شهرداران آسیایی مطرح کرد: در دیپلماسی شهری حتی اختلافات قومی که وجود دارد برطرف می‌شود و به سمت تعامل و همدلی پیش می‌رود.

خدادادی با بیان اینکه در دیپلماسی شهری برنامه این است، شهرهایی که در مسیر جاده ابریشم هستند ارتباطات خود را ارتقا دهند، خاطرنشان کرد: هر ساله اجلاس جهانی شهرداران جاده ابریشم در یک شهر برگزار می‌شود که در این اجلاس‌ها تعاملات شهرداران ارتقا می‌یابد.

این مسؤول افزود: در این اجلاس‌ها، گردآوری و ارتباط بیشتری برای ارتقای کیفیت زندگی شهروندان به دست می‌آید و ارتباطات اقتصادی و فرهنگی نیز بیشتر و پررنگ‌تر می‌شود.

دبیرکل مجمع شهرداران آسیایی گفت: قزوین میزبان اجلاس جاده ابریشم شده تا با همکاری دیگر شهرها، ارتباطات خود را ارتقا داده و اتحادیه شهرهای راه ابریشم در این زیر مجموعه به تصویب می‌رساند که خود می‌تواند یک دستاورد بزرگ برای شهر قزوین باشد.

خدادادی ادامه داد: در جاده ابریشم قزوین می‌تواند با کشورهای چین، هند و ترکیه همسایه شهرهای دیگری که در این مسیر بودند ارتباطات گسترده‌ای برگزار و پروژه‌های مشترک تعریف کند تا بتوانند به شهر بین‌المللی تبدیل شود.

وی یادآور شد: شهر قزوین باید ارتباطات خود را در آینده به صورت تنگاتنگ برقرار کند و بتواند فرصت‌هایی که در این شهرها وجود دارد برای پیشبرد اهداف خود بهره‌مند شود.

دبیرکل مجمع شهرداران آسیایی عنوان کرد: به نظر بنده قزوین می‌تواند موضوع ارتباطات خود را با سایر شهرها ارتقا دهد و از فرصت به دست آمده استفاده و پروژه‌هایی تعریف و از شهرها برای اجرای پروژه‌های مشترک دعوت کند.

خدادادی بیان کرد: شبکه دانشگاه‌های شهرهای راه ابریشم تشکیل می‌شود که یکی از فعال‌ترین دانشگاه‌ها، دانشگاه آزاد اسلامی قزوین عضو آن است.

وی ادامه داد: تمام شهرداران شهرهای جاده ابریشم با تشکیل شبکه دانشگاه‌های شهرهای راه ابریشم موافق هستند که این مهم اجرایی می‌شود.

دبیرکل مجمع شهرداران آسیایی ادامه داد: این موضوع نیازمند برنامه‌ریزی و برقراری ارتباط با شهرها دارد که طی آن از تجربیات دانشجویان و اساتید استفاده می‌شود.

منبع :