کانال تلگرام ویژه گروه انسانی

پاسخ سؤال‌های درسی خود را مشاهده نمایید. از جدیترین اخبار کانون و کنکور با خبر شوید. از کتاب‌های جدید و به روز رسانی شده‌ی کانون مطلع شوید و ...

دانش آموز گرامی


جهت پیوستن به کانال تلگرام تخصصی گروه انسانی کلیک کنید

کانال تلگرام ویژه  گروه انسانی


در این کانال می توانید:

  • پاسخ سؤال‌های درسی خود را مشاهده نمایید.

  • از جدیترین اخبار کانون و کنکور با خبر شوید.

  • از کتاب‌های جدید و به روز رسانی شده‌ی کانون مطلع شوید.

  • ارزیابی و تحلیل هر آزمون را در همان روز مشاهده نمایید.

  • از مشاوره‌‌های آموزشی و تحصیلی استفاده کنید.

  • خلاصه درس‌های مربوط به هر آزمون را دریافت نمائید.

  • و ...