محققان ژنراتور جدید پلاسما ساختند

این پالس‌های پر قدرت با ارسال یک جریان الکترون از طریق یک حوزه مغناطیسی به یک هدف مایع ایجاد می‌شوند.این پالس های پر قدرت با ارسال یک جریان الکترون از طریق یک حوزه مغناطیسی به یک هدف مایع ایجاد می شوند.

فیزیکدانان در موسسه مهندسی فیزیک مسکو برای آزمایش های خود، مس مایع را هدف قرار دادند. 

ترکیب فشار شدید و تخلیه انرژی شدید باعث تبخیر مایع می شود. سپس پلاسمای منتشر شده روی یک بستر به شکل یک پوشش فوق العاده نازک و با کیفیت بالا رسوب می کند.

از این ژنراتور جدید پلاسما می توان برای ایجاد پوشش سخت برای ابزارهای برش تیز و یا پوشش نوارهای خاص نوری با فلز استفاده کرد.

این فناوری جدید مزایای استفاده از روش های قبلی پوشش پلاسما را نیز در بر دارد و به گفته محققان، مزایای دو فناوری در این دستگاه ابداعی برای تابش تخلیه پالس مگنترون با یک کاتد ذوب شده تلفیق شده است. 

محققان اکنون در حال فعالیت روی جزئیات به کار گیری دستگاه ابداعی خود در صنعت هستند.

جزئیات این فناوری در مقاله ای در مجله Surface and Coatings Technology منتشر شده است.

منبع :