تحلیل آزمون 12 شهریور سوم تجربی

با توجه به برگزاری آزمون 12 شهریور، تحلیل آزمون دروس گروه سوم تجربی (اختصاصی) در دو جدول ارائه می‌شوددانش آموزان سوم تجربی سلام

با توجه به برگزاری آزمون 12 شهریور، تحلیل آزمون دروس گروه سوم تجربی (اختصاصی) در دو جدول ارائه می شود:

تحلیل آزمون 12 شهریور سوم تجربی

با توجه به جدول فوق:

  • در این آزمون دانش آموزان در درس شیمی آزمون متعادل و در درس های دیگر آزمون دشواری را تجربه کرده اند.

با تشکر- مهدی ملارمضانی، مدیر گروه سوم تجربی